ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220066 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา