ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP220015 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา-EP220015-ภาคสื่อฯ