ประกาศ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ( ด้านพัสดุ) ตำแหน่งเลขที่ E220077