ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561 วจศ. มช.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 วจศ. มช. นำโดย คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาศิษย์เก่า/ศิษปัจจุบัน ร่วมใจกันนำ นศ.ชั้นปีที่ 1 วิจิตรศิลป์รุ่นที่ 36 เดินขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

 

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พงศ์ศิริ คิดดี