“ปล่อยของ” กิจกรรมแสดงความสามารถของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เวลา 18.00 น. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยของ” เพื่อให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขา ได้แสดงความสามารถด้านการแสดง การร้อง การเต้น การเล่นดนตรี ของตนเอง ณ บริเวณหน้าคณะวิจิตรศิลป์