พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20

เวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 มีพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” พร้อมทั้งมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 สัญจรภาคเหนือ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด (วันประกวด) >>> พิธีเปิด | การประกวด | การประกาศผล

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด (วันรับรางวัล)