พิธียกขั้นตั้งไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2563

เวลา 9.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธียกขั้นตั้งไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสักการะครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทความรู้ในศาสตร์ศิลปะ รวมถึงเทพเทวา สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย และมีพิธีผูกข้อมือให้นักศึกษาโดยคณาจารย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พิธีนี้เป็นประเพณีที่ดีงามของคณะวิจิตรศิลป์ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น พิธีจัดขึ้น ณ ศาลธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพจาก | เพจคณะวิจิตรศิลป์ | เพจสโมสรนักศึกษา  | เพจสโมสรนักศึกษา(2)