พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วจศ. มช. และ ม.UMCS ประเทศโปแลนด์

เวลา 18.00 น. วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มช. และ มหาวิทยาลัย Maria Curie-Skłodowska University ประเทศโปแลนด์ พร้อมกับพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่