พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ“มุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” โดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ให้แสง ชวนะลิขิตกร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการศูนย์แสดงผลงานศิลปะและแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ โครงการ CU ART4C นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2563