ยินดีกับน้องโซคูล ศิษย์เก่ามหาบัญฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ “ชายผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา” ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอกจากพิมรี่พาย เป็นกำลังใจสำหรับคนเก่ง

ยินดีกับน้องโซคูล ศิษย์เก่ามหาบัญฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ "ชายผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา" ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอกจากพิมรี่พาย เป็นกำลังใจสำหรับคนเก่ง

นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ อายุ 24 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญา เอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ เป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิด แต่ก็ไม่เคยที่จะท้อแท้ต่อโชคชะตา เพราะคนเราเกิดมาไม่สามารถเลือกได้ แต่สามารถที่จะเป็นได้ตามที่ใจต้องการ

“ถ้าคนปกติทำหนึ่ง เราก็ต้องทำสิบ” น้องโซคูล - พรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ ศิลปินอิสระ นักศึกษาปริญญาเอกที่บกพร่องทางร่างกายตั้งแต่กำเนิด เขาทำให้เราเห็นว่า เมื่อไม่ยอมแพ้ก็ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้