รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.F.A. (Visual Arts)
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

การสมัคร
สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
>> https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564
.
#รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา — รอบที่ 2
สาขาทัศนศิลป์ (แบบ 1) >> https://bit.ly/3kfjnDX
สาขาทัศนศิลป์ (แบบ 2) >> https://bit.ly/3aLacIi
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณิชกานต์ สุนันทา
โทร. 053-944821 ( จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 08.30 – 16.30 น.)
อีเมล์ visualarts.cmu@gmail.com
หรือ https://bit.ly/3kextp3