รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220007 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220007 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์ ลงทะเบียนคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ของคณะวิจิตรศิลป์

Click