รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบปฎิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220008 สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-EP220008