รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน-EP220017