วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2563

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2563

นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร สาขาศิลปะการออกแบบ(รุ่น1)

นายอุเทน มหามิตร สาขาวรรณศิลป์(รุ่น 12)

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : https://mgronline.com/qol/detail/9630000065152