วจศ. มช. จัดงาน มุฑิตาจิต แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2562

 

เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน มุฑิตาจิต แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer สาขาวิชาจิตรกรรม

2. รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

3. อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์

4. คุณจำรัส บุญยืด หน่วยบริการห้องสมุด

5. คุณนงนภัส จันทร์นะ หน่วยบัณฑิตศึกษา

6. คุณสุจิตรา พลภาณุมาศ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

7. คุณศุภวรรณ ศิรินาม หน่วยการเงินและบัญชี

8. คุณอภิญญา กาวิล หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ

ขอมอบพรที่ประเสริฐ อันล้ำเลิศสว่างสดใส ส่องทางให้ท่านเดินไปสู่ความสบาย ทั้งใจกายมีเวลาที่เสรี ขอให้ท่านมีความสุขสดใส ตลอดไป เทอญ