วจศ. มช. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะวิจิตรศิลป์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาณ ห้องแสดงนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 1