วจศ. มช. เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ฯ

เวลา 9.30 น. วจศ. มช. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 กับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (พื้นที่ขนาดเล็ก) เงินรางวัล 4,000 บาท ณ ห้องประชุมตะวัน ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์