วิจิตรสัญจร ณ รร.ชุมแสงชินูทิศ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 วจศ. มช. จัดโครงการ วิจิตรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในอันที่จะส่งเสริมและให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจและมีความสามารถทางศิลปะ เข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงโรงเรียนโดยรอบที่มาเข้าร่วมโครงการ ภายในงานได้มีกิจกรรม workshop ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติ และมีนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาให้นักเรียนและผู้มาร่วมงานได้เยี่ยมชม

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ (วันเตรียมงาน)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ (พิธีเปิด)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ (กิจกรรมเข้าฐานและพิธีปิด)