ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | งานนิทรรศการ Ambition

เวลา 18.00 น. วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ Ambition : ทะเยอทะยาน หาญกล้า ผลงานแสดงเดี่ยว ของพีรวัส ผมพันธุ์ เป็นนิทรรศการที่สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งแสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ในชั่วขณะหนึ่ง ใช้สีสันเพื่อสะท้อนอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะนั้น ส่งผ่านลงผืนผ้าใบ กลายเป็นผลงานที่อาจสร้างอารมณ์และความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแก่ผู้ชมในขณะที่ชมผลงาน นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปบ้านตึก