ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ จิต ตา กรรม : Soul Visual Kamal

เวลา 18.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีพิธีเปิดนิทรรศการ จิต ตา กรรม : Soul Visual Kamal โดยศิลปิน: วีรชัย จารย์รัตน์ จัดแสดงระหว่าง 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก