สื่อวีดีทัศน์แนะนำคณะวิจิตรศิลป์ มช. 2563

คณะวิจิตรศิลป์ เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สีประจำคณะคือสีแดงชาด เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2526 ปัจจุบันได้ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ได้แก่
– สาขาวิชาศิลปะไทย, การออกแบบ, ศิลปะการแสดง, ศิลปะภาพพิมพ์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, สหศาสตร์ศิลป์, ถ่ายภาพสร้างสรรค์, และสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
วิสัยทัศน์ องค์กรศิลปะชั้นนำ สร้างสรรค์เพื่อสังคม สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่คณะวิจิตรศิลป์ สามารถติดตามรายละเอียดการรับเข้าได้ที่ เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และแฟนเพจเฟสบุ๊ค คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @FINEARTSCMU