หน่วยบริหารงานบุคคล ขอแจ้งย้ำเตือนกำหนดการกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ปีงบประมาณ 2563

เรียน คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

หน่วยบริหารงานบุคคล ขอแจ้งย้ำเตือนกำหนดการกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้

1. สายวิชาการ ตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. ทั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานชั่วคราว (อาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญฯ) กรอกข้อมูลการทำงาน ช่วง 1 มิย. 62 – 31 พค 63 ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

2. สายปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานประจำและพนักงานส่วนงาน (ชั่วคราว) กรอกข้อมูลการทำงานช่วง 1 มิย. 62 – 31 พค. 63 ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

3. ข้าราชการ ตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. กรอกผลการทำงานช่วง 1 ธค 62 – 31 พค 63 (6 เดือน) ได้ถึงวันที่ 31 พค 63 นี้เท่านั้น