หอศิลป์ฯ มช. | ต้อนรับ นร. รร. มงฟอร์ด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมWorkshop

เวลา 9.00 น. วันพฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียงนงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะสัญจร และร่วมทำกิจกรรมเวิคชอฟการวาดการ์ตูนเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้และเปิดมุมมอง รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่