หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการศิลปะเชิดชูเกียรติ รศ.Jan Theo De Vleeschauwer และ อ.ไชยยศ จันทราทิตย์

เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการศิลปะเชิดชูเกียรติ รศ.Jan Theo De Vleeschauwer และ อ.ไชยยศ จันทราทิตย์ ในวาระเกษียณอายุราชการใน ปี 2562 งานนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 13-30 กันยายน 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก :

QR Code ดาวน์โหลดสูจิบัตร :