หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ 1861 โดย นศ. ป โท

เวลา 18.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นปี 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างระหว่างวันศุกร์ 17 – อาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2563