ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการศิลปะ PrintMaking 2020

เวลา 17.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2563 พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ PrintMaking 2020 ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องแสดงงานคณะ นิทรรศการระหว่างวันที่11-18 กันยายน​ 2563