เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ YOLO Thesis Exhibition !!

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ YOLO Thesis Exhibition !!

📣 เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ YOLO Thesis Exhibition !!
🗓 พิธีเปิดวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
📍 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567)
________________________________
YOLO(โยโล่) มาจากคำว่า You Only Live Once เป็นคำที่เกิดขึ้นแต่ช่วงยุค 90s หมายถึงการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทุกวินาทีเรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว จะทำอะไรก็ทำไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เหมือนกับนักศึกษาที่ได้ทำการจัดนิทรรศการนี้ด้วยตนเองตั้งแต่หัวข้องานของตนเอง ที่ผ่านทั้ง อารมณ์ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และการทำงาน ภายใต้นิทรรศการศิลปนิพนธ์ YOLO Thesis Exhibition 🎨🛢️
รูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งหมดที่นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันคิดขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีหลายคนที่ยังคงจัดนิทรรศการอยู่แต่ก็เป็นนิทรรศการภายนอกหรือของตนเองหรือบางคนอาจจะเดินไปทางสายอื่นทำให้ไม่ได้นิทรรศการอีกทำให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งเดียวในชีวิตของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อมาเป็นผลงานภายใต้นิทรรศการศิลปนิพนธ์ YOLO THESIS IN PHOTOGRAPHY EXHIBTION
________________________________
📣ช่องทางสำหรับรับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่
Facebook : YOLO Thesis Exhibition
Instagram : yolo.exhibition
Twitter : @yoloexhibition
TikTok : yolothesisexhibition
________________________________
📍YOLO THESIS EXHIBITION, photographic art thesis showcase archived by senior Creative Photography Art students, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
March 12-17, 2024
( Opening Ceremonies on March 12, 2024 at 5 pm )
At Chiang Mai University Art and Culture Center
! SOON !