เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมวันรำลึกถึง อ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ในงาน Corrado Feroci 2021 Celebration – Art Contest

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมวันรำลึกถึง อ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ในงาน Corrado Feroci 2021 Celebration – Art Contest

หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน จัดกิจกรรมวันรำลึกถึง อ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ในงาน Corrado Feroci 2021 Celebration – Art Contest

ขอเชิญศิลปิน ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน ในหัวข้อ Celebration to Corrado Feroci โดยที่จะมีการทำการจัดแสดงผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงาน

ชื่อผลงาน
คำอธิบายผลงาน: 3-5 บรรทัด
เทคนิค: ทุกประเภทงานศิลปะ

*เป็นการประกวดประเภท OPEN แบบประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษา

วันส่งผลงาน: ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

ส่งผลงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ชนะ จะได้รับ ของรางวัลจากผู้สนับสนุนกิจกรรม

** หากท่านสนใจเข้าร่วม รบกวนกรอกแบบฟรอมด้านล่าง และส่งกลับมาที่ Email: membership@thaitch.org ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564***

หมายเหตุ *นักศึกษาที่ส่งงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน ทุกท่าน

 

เอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ เจนจิรา
หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน
โทร 092-314-3553
อีเมล membership@thaitch.org