เปิดรับสมัครทุนอาจารย์ มช. พร้อมรับมือ COVID-19 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

10 วันสุดท้าย ! เปิดรับสมัครทุนอาจารย์ มช. พร้อมรับมือ COVID-19 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

ส่งข้อเสนอโครงการได้แล้ว ! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 ได้ที่ https://tlic.cmu.ac.th/abc64/

คุณสมบัติ
- เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิเศษ อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2563 กับกองบริหารงานบุคคลสามารถขอทุนได้ทุกประเภท

----------------------------------------------

ติดต่อทีมงาน TLIC ได้ที่

Line official : https://cmu.to/tlic-line

----------------------------------------------

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่