เปิดรับสมัครป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

??เปิดรับสมัครแล้วนะครับ??เทอม 1/2564 รอบที่ 2 ??
ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น
สมัครเรียนได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
☎️☎️: 053 944 849
หรือ ??: artandculture2009@gmail.com
#การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม #ArtandCultureManagement #FineArts #คณะวิจิตรศิลป์ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม