เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครงาน – EP220017 นักช่างศิลป์

สมัครได้ที่ : ระบบสมัครงาน อิเล็กทรอนิกส์