เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง

มาแล้ว !!!! กับดีเบตวิชาการสุดปังแห่งปี 2020 โควิดศักราช

ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล VS รศ.พิชญา สุ่มจินดา

“เศียรใหญ่ ใช่-ไม่ใช่ พระศรีสรรเพชญ”

สารคดีดีๆ จากรายการ ”ประวัติศาสตร์นอกตำรา” (ทีมงานทำการบ้านมาดี นำเสนอได้สุดยอดจริงๆ เพจขอคารวะ)