แจ้งประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป์ ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

แจ้งประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป์ ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ที่ยังไม่ได้กรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้เข้าลงทะเบียนใน appication CMU MOBILE ภายในวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564