โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”

 

 

เวลา 09.00 น วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 วจศ. มช. ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคเหนือ และยังเป็นการบริการวิชาการของทางคณะวิจิตรศิลป์ มช. โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอีกครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดมาแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รูปภาพ :

ลงทะเบียนและพิธีเปิดฯ

การแข่งขันวาดภาพ

การประกาศผลรางวัล