โครงการอบรม หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนผลงานวิจัย” ประจำปี 2564

เวลา 13.00 – 16.00 น. วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วจศ. มช. จัดโครงการอบรม หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนผลงานวิจัย” ประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรในสายวิชาการได้เข้าใจถึงเรื่อง การจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร และขั้นตอนการจดทะเบียนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานวิจัยต่อไป โดยมีคุณนันทนา คำเขียว จากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน มาให้ความรู้ ณ ห้อง FB 1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์