ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220019 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครงาน – S4220019 ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.