ประกาศกำหนดการสมัครทุนการศึกษา Chevening โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปี 2024

STUDY IN THE UK WITH A CHEVENING SCHOLARSHIP

ชีพนิ่งประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลาหนึ่งปี ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร
โดยจะครอบคลุมในค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ

มีกำหนดการรับสมัครประจำปี 2024 ดังนี้

ส.ค. / ก.ย. เปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง
พ.ย. ปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง
ก.พ. – เม.ย. สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
มิ.ย. / ก.ค. ประกาศผลทุนขีฟนิ่ง
ก.ย. / ต.ค. ผู้ได้รับทุนชึฟนิ่งเดินทางไปศึกษาต่อ

* วันที่เปิดและปิดรับสมัครทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ www.chevening.org

หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ chevening.thailand@fcdo.gov.uk