นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2564 SILVER LINING : ART EXHIBITION BY LECTURERS กำหนดพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ระยะเวลาเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ไม่เสียค่าเข้าชม)