คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


>>>>>>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่<<<<<<<<