การประชุมฐานะศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ที่สังกัดหน่วยงานคณะฯ