การพบปะ หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรม “วิจิตรสัญจร”