กิจกรรมวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ที่เมืองโบราณ​ฮอด​ จัดโดย สำนัก​ศิลปากร​ที่​ 7​ เชียงใหม่