กิจกรรม First meet แรกพบ สบตา ตบเท้าก้าวแรกสู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่