คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่โครงการวิจัย “โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้ว”