ชีวิตและผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์วงศ์สาม