นักศึกษาจาก National Institute of Fine Arts (NIFA) สถาบันศิลปะในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว