นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”