พิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลปู่ย่า บริเวณหน้าคณะฯและที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่