ภาพบรรยากาศการทำ Workshop สร้างงานผ่านโครงสร้างไม้ไผ่กระดาษสา